Cyberhygiëne

cy.ber.hy.gi.ëne

de (v)

Het geheel van gewoonten en gebruiken die een individu, organisatie of een samenleving hanteert om preventief op te treden tegen cyberactoren die zich op de korte of middellange termijn kunnen manifesteren.